Izmaksas dezinfekcijas pakalpojumiem

Izmaksas par dzīvokļa apstrādi pret grauzējiem, kukaiņiem un vīrusiem.

Objekta klasifikācijaDeratizācijaDezinfekcijaDezinsekcija
1 ist. dzīvoklis50.00 EUR50.00 EUR50.00 EUR
2 ist. dzīvoklis50.00 EUR60.00 EUR60.00 EUR
3 ist. dzīvoklis50.00 EUR70.00 EUR70.00 EUR
4 ist. dzīvoklis60.00 EUR80.00 EUR80.00 EUR
Virs 150 m20.50 EUR/m20.80 EUR/m20.80 EUR/m2

Dezinsekcija pret kukaiņiem, odiem un akaricīda teritorijas apstrāde pret ērcēm 0.10EUR/m2, bet ne mazāk par 70.00 EUR

* Pakalpojuma cenā nav iekļauti transporta izdevumi

Deratizaciās pakalpojumu organizācijām (līguma ietvaros)

Apstrādājamā teritorija (m2)1. reizi gadā deratizacija4. reizi gadā deratizacija6. reizi gadā deratizacija12. reizi gadā deratizacija
Līdz 10035302520
No 100 līdz 100050454030
No 1000 līdz 300075706560
No 3000 līdz 5000100807060